Poszukiwane archiwalia na 100-lecie

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie news_hufiec.png

Coraz większymi krokami zbliża się setna rocznica powstania drużyn i Hufca ZHP Chrzanów. 100 lat harcerskiej tradycji, biwaków, przygód i tworzenia nierozerwalnych przyjacielskich więzi.

W związku z tym zapraszamy do podzielenia się pamiątkami, zdjęciami i innymi dokumentami związanymi z działalnością Hufca ZHP Chrzanów. Zebrane eksponaty zostaną udostępnione mieszkańcom podczas wystawy w Muzeum Urbańczyka w Chrzanowie, która planowana jest na grudzień 2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu!
👉 Muzeum im. M. I. Mazarakich w Chrzanowie,
ul. Mickiewcza 13 32-500 Chrzanów
👉 Luiza Trybuś – ltrybus@muzeum.chrzanow.pl, tel. (0 32) 753 87 11
Wypożyczone eksponaty zostaną zwrócone po wystawie do darczyńców.

11.25 MB RAM