Odwołanie II turnusu HAL 2021

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie news_pilne.png

Szanowni rodzice!
W dniu 22.04.2021 r. Komenda Hufca ZHP Chrzanów podjęła decyzję o odwołaniu II turnusu Harcerskiej Akcji Letniej 2021 w Szarym Dworze z powodu małej liczby chętnych.

Prosimy osoby zapisane na II turnus o przeniesienie wypoczynku na I turnus lub złożenie rezygnacji – mailowo lub telefonicznie w czasie pełnienia dyżuru w Hufcu:
tel. 0-32 623-33-15 – telefon czynny w godzinach dyżuru hufca
email: chrzanow@zhp.pl

Za utrudnienia przepraszamy! Widzimy się na I turnusie Harcerskiej Akcji Letniej w Szarym Dworze! 🙂

13.25 MB RAM