Spotkanie dla zainteresowanych działalnością kręgu instruktorskiego.

UWAGA! Zmiana godziny spotkania! Wszystkich instruktorów zainteresowanych działalnością kręgu instruktorskiego w naszym hufcu, zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 6 listopada (sobota), w godzinach 13 30-15 30 w harcówce hufca.

15.75 MB RAM