Betlejemskie Światło Pokoju

Jak co roku, prosto z Zakopanego przywiezione zostanie Betlejemskie Światło Pokoju. Przywiezie je zastęp z 9 PDH „Pogromcy Ognia” z Libiąża. Komendant Hufca zobowiązuje drużynowych z terenu działania Gminy Chrzanów do wystawienia 3 osób z każdej drużyny na 12 i 13 grudnia. W tych dniach będziemy roznosić BŚP na terenie gminy Chrzanów. W celu usprawnienia akcji proszę o podanie ilości osób z wybranym dniem do 8 grudnia telefonicznie na nr. Tel. 604 914 867. Mile widziani instruktorzy do opieki nad patrolami.

15.75 MB RAM