Hufcowy Zespół Kwatermistrzowski

Kontakt: slawomir.lament@zhp.net.pl

  pwd. Sławomir LAMENT – szef zespołu kwatermistrzowskiego
  hm. Tadeusz OGONOWSKI
hm. Marian PAŁCZYŃSKI
mło. Mikołaj SZOPA
phm. Zbigniew WAŁOWICZ
phm. Zdzisław Koszelów
13 MB RAM