Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu (24-28.09) w Komendzie Hufca będą pełnione następujące dyżury.
poniedziałek 17:00 – 18:30 – Komendant Hufca
wtorek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
czwartek 15:30 – 17:30 – Skarbnik Hufca
piątek – 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Komendantem Hufca lub Skarbnikiem Hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca celem wyboru delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej

Druhny i Druhowie. Poniżej można znaleźć Uchwałę Komendy Hufca nr 62/KH/2018, która zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca na dzień 19.10.2018 r. godz. 17:30. Celem Zjazdu to ponowny wybór delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej po rezygnacji phm. Natalii Dulowskiej z członkostwa ZHP.

Uchwała zwołująca Zjazd

Rozkaz L.9/18

Spotkanie Komisji Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na swoje spotkanie 2 października 2018 r. o godz. 18:00 w lokalu Komendy Hufca. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 28 września 2018 r. na e-mail ksi@chrzanow.zhp.pl

Spotkanie KWiSW

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Kapituły Wędrowniczej i Stopni Wędrowniczych, które odbędzie się w najbliższą niedziele tj. 23 września 2018 r. o godz. 19:30 w lokalu Komendy Hufca przy ul. 3 Maja 1.

Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach.
Poniedziałek 9:30 – 11:00 – Komendant Hufca
Środa 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
W razie jakichkolwiek pytań prosimy również o kontakt telefoniczny z druhem komendantem i druhną skarbnik. Dane telefoniczne znajdują się w zakładce Kontakt.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Komendant Hufca oraz Komenda Hufca na swoim posiedzeniu w dniu 11 września podjęła Uchwałę nr 62/KH/2018 o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca na dzień 24 listopada 2018 r. godz. 10:00 – Sala Odczytowa w MOKSiR-ze. Celem Zjazdu jest wybór nowego Komendanta i Komendy Hufca. Bardzo proszę o zarezerwowanie w swoich kalendarzach w/w terminu. Lista osób z czynnym prawem głosu zostanie opublikowana na kolejnym rozkazie Komendanta Hufca po analizie wpłaty składek za III kwartał.

Biwak Namiestnictwa Zuchowego – WAŻNE!

Przypominamy, że termin zgłoszeń na biwak Namiestnictwa Zuchowego „Tęczowe Zuchmisie” upływa dnia 21.09.2018.

Listę chętnych osób należy przesłać do namiestnika lub na e-mail: zuchy@chrzanow.zhp.pl

Harcerski Start!

Przed nami oficjalne rozpoczęcie nowego harcerskiego roku, pełnego przygód i nowych wyzwań!

15.09.2018 r. o godzinie 14:45 – SP nr 5 na Fabloku!

Zadanie przedStartowe – każda drużyna przygotowuje prezentacje o sobie, oraz dwie piosenki i dwa pląsy. Przewidywane zakończenie ok. godz 17.00.

W przypadku złej pogody, prosimy o zabranie obuwia zamiennego.

Do zobaczenia! 🙂

Dyżur w Komendzie Hufca

Informuję, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony we wtorek w godz. 16:00 – 18:00. Dyżur będzie pełnił Komendant Hufca oraz Skarbnik Hufca.

Zaliczenie Służby Instruktorskiej

Druhno instruktor, druhu instruktorze !

Zgodnie z Uchwałą Główniej Kwatery ZHP nr 133/2016 z dnia 9 maja 2016 r w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP” informuje, że do końca września 2018 r. należy złożyć wniosek do Komendanta Hufca o zaliczenie służby instruktorskiej za okres 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r. Zgodnie z w/w uchwałą pkt. 32

Służbę zalicza się instruktorowi ZHP, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełni funkcję instruktorską lub aktywnie pracuje na rzecz Związku,
  • przestrzega Statutu ZHP,
  • uzyskał od bezpośredniego przełożonego pozytywną ocenę swojej pracy.
  • posiada opłacone składki za w/w okres

Wniosek prosimy składać wyłącznie przez e-biuro

5