Dyżur Komendy Hufca

news_hufiecInformujemy, że dnia 6 grudnia dyżur w lokalu Komendy Hufca w godzinach 14:30-17:00 będzie pełniła druhna Skarbnik, natomiast w godzinach 16:00-18:00 dyżur będzie pełnił Zastępca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą.

Odprawa Drużynowych i Funkcyjnych

news_hufiecSerdecznie zapraszam na ostatnią w tym roku kalendarzowym odprawę drużynowych i funkcyjnych. Odprawa odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godz. 17:30.  Przypominam, że nieobecność drużynowego powinna być zgłaszana Komendantowi Hufca. Na odprawę zapraszam również przybocznych oraz innych funkcyjnych hufca.

Dyżury w Komendzie Hufca

news_hufiecInformuję, że w najbliższym tygodniu Skarbnik Hufca będzie pełnił dyżur w następujących dniach: poniedziałek 28.11 w godz. 15:00 – 17:00 oraz środa 30.11 w godz. 15:00 – 17:00. Przypominam, że są to ostatnie dyżury w listopadzie i należy rozliczyć wszystkie faktury za ten miesiąc.

Dyżur z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą będzie pełnił dyżur we wtorek tj. 29.11 od 16:00 do 18:00.

Dyżur Komendanta Hufca i z-cy Komendanta Hufca ds. organizacyjnych pozostaje bez zmian.

Podziękowanie

news_hufiecKomendant Hufca serdecznie dziękuje następującym druhom za pomoc przy przewożeniu wyposażenia biurowego w dniu dzisiejszym:

 • hm. Tadeusz Ogonowski
 • hm. Sławomir Misiejuk
 • phm. Michał Kowalski
 • phm. Zdzisław Koszelów
 • pwd. Jerzy Zygowski
 • dh Michał Zygowski
 • dh Norbert Sypnik
 • dh Tomasz Tomala

Dyżur Komendy Hufca

news_hufiecInformuje, że w najbliższym tygodniu druhna skarbnik będzie pełnić dyżur w następujące dni: poniedziałek w godz. 11:00 – 13:00 oraz czwartek w godz. 15:00 – 17:00. Natomiast z-ca komendanta hufca ds. pracy z kadrą będzie pełnił dyżur we wtorek w godz. 10:30 – 12:30.

Zostań Komendantem Obozu

news_hufiecPodaję do wiadomości, że do dnia 30.12.2016 r. można zgłaszać kandydatury na funkcję Komendanta Obozu w Szarym Dworze. Zgłoszenia powinny być przekazane bezpośrednio Komendantowi Hufca lub na e-maila: komendant@chrzanow.zhp.pl

Osoby chętne pełnić funkcję komendanta zgrupowania – obozu powinny mieć przydział służbowy do Hufca ZHP Chrzanów oraz być czynnie działającym instruktorem w hufcu.

W piśmie zgłaszającym swoją kandydaturę powinno być zawarte:

 • stopień, imię i nazwisko,
 • pełniona funkcja,
 • przebieg służby instruktorskiej,
 • pełnione funkcje podczas HAL/HAZ,
 • propozycje kadry programowo – kwatermistrzowskiej,
 • koncepcję obozu.

 

 

95 urodziny hm. Stanisława Jeleń

news_hufiecW dniu dzisiejszym hm. Stanisław Jeleń były Komendant Hufca Chrzanów w latach 1947-1948 obchodzi swoje 95 urodziny. W imieniu zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów druhowi Stanisławowi z okazji urodzin życzymy dużo zdrowia i zadowolenia z życia.

Dyżur Skarbnika Hufca

news_hufiecInformujemy że w najbliższym tygodniu Skarbnik Hufca będzie pełniła dyżur w następujące dni: poniedziałek 15:00-17:00 oraz środa 14:00-16:00. Dyżur pwd. Mateusza Kubackiego w tym tygodniu odwołany

Zgłoszenia na WOŚP

news_hufiecHufiec ZHP Chrzanów oraz Szef Sztabu XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy informuje, że w lokalu Komendy Hufca (oraz tutaj) są do odebrania ankiety dla wolontariuszy. Wypełnione ankiety będą przyjmowanie wyłącznie ze zdjęciem w godzinach dyżurów komendy hufca. Dodatkowo również w poniedziałki  (począwszy od 21.11) w godzinach 15:00-17:00 będzie pełnił dyżur w lokalu hm. Marian Pałczyński – Członek Sztabu XXV WOŚP. Liczba miejsc jest ograniczona! Osoby zainteresowane działalnością w Sztabie Finału proszone są o bezpośredni kontakt z Szefem Sztabu dh. Jarką Tobiasz, natomiast w sprawie pytań dotyczących wolontariatu z phm. Dariuszem Kwiatkowskim

dh. Jarka Tobiasz kom: 798143321
phm. Dariusz Kwiatkowski kom: 792234310

Dyżury Komendy Hufca

news_hufiecInformujemy, że w dniach 07.11 w godzinach 10:30 – 12:30 oraz 10.11 w godzinach 14:00 – 16:00 dyżur w hufcu będzie pełniła dh. Ela natomiast w dniu 08. 11 w godzinach 16:00 – 18:00 dh Mateusz

5