KWiSW

Kapituła Wędrownicza i Stopni Wędrowniczych serdecznie zaprasza na swoje spotkanie które odbędzie się 16 grudnia 2017 r. o godz. 19:00 w lokalu Komendy Hufca. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Bardzo prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszą informację do dh. Mateusza lub dh. Natalii.

Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżur z-cy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą – pwd. Mateusza Kubackiego będzie we wtorek tj. 05.12.2017 r. w godz. 14:00 – 16:00.
Skarbnik Hufca w tym tygodniu obecny będzie tylko na Odprawie Funkcyjnych w czwartek. Najbliższy dyżur Skarbnika w lokalu Komendy Hufca odbędzie się 11.12.2017 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Grudniowa Odprawa

Komenda Hufca serdecznie zaprasza na ostatnią w tym roku kalendarzowym odprawę dla drużynowych i funkcyjnych naszego hufca. Odprawa odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 17:30 w Harcówce Hufca. Wszystkich serdecznie zapraszamy. W trackie odprawa mikołajkowa niespodzianka. Przypominam, iż nieobecność drużynowego proszę zgłaszać bezpośrednio do Komendanta Hufca.

Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżur Skarbnika Hufca – hm. Elżbiety Michalak będzie w poniedziałek tj. 27.11.2017 r. w godz. 16:00 – 18:00, natomiast dyżur z-cy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą – pwd. Mateusza Kubackiego będzie we wtorek tj.28.11.2017 r. w godz. 9:00 – 11:00.

Podziękowania

W imieniu własnym oraz całej Komendy Hufca serdecznie dziękuje za obecność oraz udzielenie absolutorium na Zjeździe Sprawozdawczym. Przed nami kolejne dwa lata ciężkiej pracy, które zostaną podsumowane na Zjeździe w 2019 r.

hm. Michał Rzepka HR
Komendant Hufca ZHP Chrzanów im. dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego

Wyjazd po BŚP

Komenda Hufca ZHP Chrzanów organizuje wyjazd po Betlejemskie Światło Pokoju.

 

Wyjazd zaplanowany jest na dzień 17 grudnia 2017 r. do Krakowa. Koszt wyjazdu to 20 zł os osoby. Zgłoszenia przyjmowane są na e-maila biuro@chrzanow.zhp.pl . Ilość miejsc ograniczona. Każda jednostka może zgłosić 4 osoby. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 5 grudnia. Odpłatność należy dokonać na konto hufca z opisem DSCZ – BŚP 2017 – imię i nazwisko – jednostka. Więcej szczegółów na stronie

Zmiana dyżuru Komendanta Hufca

Informujemy, że w najbliższy tygodniu dyżur Komendanta Hufca będzie w środę tj. 29.11.2017 r. w godz. 10:00 – 12:00. Planowany dyżur w poniedziałek zostaje odwołany.

 

Dyżury w Komendzie Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżur Skarbnika Hufca oraz z-cy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą będą we wtorek tj. 21.11.2017 r.. Pwd. Mateusz Kubacki będzie pełnił dyżur w godz. 9:00 – 11:00, natomiast hm. Elżbieta Michalak dyżur będzie pełnić w godz. 16:30 – 18:00. Termin dyżuru Komendanta Hufca oraz z-cy Komendanta ds. organizacyjnych pozostają bez zmian.

Zebranie z rodzicami osób jadących na Zlot ZHP w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz zuchów i harcerzy, którzy wybierają się na Zlot ZHP w Gdańsku na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 18:30 w Sali Odczytowej w MOKSiR w Chrzanowie.

Dyżury w Komendzie Hufca

Informuje, że w tym tygodniu dyżur Skarbnika Hufca – hm. Elżbiety Michalak będzie w poniedziałek tj. 13.11.2017 r. w godz. 16:00 – 18:00, natomist dyżur z-cy Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą – pwd. Mateusza Kubackiego będzie we wtorek tj. 14.11.2017 r. w godz. 12:00 – 14:00. Termin dyżuru Komendanta Hufca oraz z-cy Komendanta ds. organizacyjnych pozostają bez zmian.

5