W tym roku po raz pierwszy Hufiec ZHP Chrzanów zorganizował I Harcerski Happening. Miał on miejsce 22 kwietnia 2017 r. na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie. Głównym celem imprezy było przybliżenie mieszkańcom powiatu chrzanowskiego harcerstwa, tego co robimy, kim jesteśmy oraz wspólna integracja. Każda drużyna miała własne stoisko, na którym prezentowała techniki harcerskie oraz umiejętności, w których czuje się najlepiej i może zaprezentować je pozostałym – jedna jednostka prowadziła pokazy pierwszej pomocy, inna tworzyła z dziećmi zwierzęta z balonów, kolejna przybliżała umiejętność wiązania harcerskich sznurów, każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Uzdolnione plastycznie druhny malowały najmłodszym twarze, a także pokazywały tajniki sztuki orgiami. Oprócz tego zorganizowano konkurs antyalkoholowy. Obok stoisk harcerskich przygotowano stosika naszych partnerów – Nadleśnictwa Chrzanów, gdzie można było wziąć udział w różnych konkursach, a nagrodami były sadzonki młodych drzew; Banku PeKaO S.A. w Chrzanowie, gdzie rozwiązywano różne konkursy oraz Grupa Operacyjna „Patriot”. Podczas imprezy zbierano także plastikowe nakrętki, zorganizowano tańce integracyjne oraz śpiewanki prowadzone przez członków 11 Drużyny Wędrowniczej „Tesla”. O godz. 14. 9 Pożarnicza Drużyna Harcerska „Pogromcy Ognia” prezentowała swoje strażackie umiejętności, m.in. rozwijanie linii gaśniczej. Następną drużyną, która zaprezentowała swoje mocne strony była 10 Drużyna Harcerska „Ignis Vitae”, która zorganizowała konkurs pierwszej pomocy. O godzinie 15. Odbył się uroczysty apel, na którym wręczano wyróżnienia i podziękowania za dotychczasowe wsparcie działań naszego hufca.
Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymali:

– pan Ryszard Kosowski – Burmistrz Miasta Chrzanów

– pan Krzysztof Zubik – Przewodniczący Rady Miasta

– Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

– Szkoła Podstawowa nr 5 im. ks. Michała Potaczały.

Złotą Odznakę za Zasługi dla Hufca Chrzanów otrzymał pan Aleksander Grzybowski – wieloletni przewodniczący Rady Miasta oraz były Burmistrz Miasta Chrzanów.

Podczas apelu zostały również rozstrzygnięte konkurs na plakat antyalkoholowy, gdzie nagrody wręczył pan Burmistrz Tadeusz Kołacz. Nagrody zostały ufundowane ze środków przekazanych przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie.

sam. Kinga Bryśkiewicz

15.75 MB RAM