Obchody 100-lecia powstania drużyn i Hufca ZHP w Chrzanowie rozpoczęliśmy w grudniu 2020 roku otwierając wystawę fotografii w Muzeum Chrzanowskim. Dokładnie 1 grudnia 1920 roku rozkazem komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP powołano do życia I Drużynę Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki. Powstające w szybkim tempie następne jednostki spowodowały potrzebę utworzenia hufca harcerskiego.
I tak 15 czerwca 1921 roku powołany zostaje do życia w Chrzanowie Hufiec Harcerzy ZHP z hufcowym dh. prof. Tadeuszem Gdulą. Hufiec harcerzy, którym kierowali przez następne lata: dh Tadeusz Skrodzki, dh. prof. Zdzisław Krawczyński, hm. Zenon Zwarycz, phm. Tadeusz Kula, hm. Tadeusz Mitera, hm. Stanisław Jeleń i hm. Stanisław Bronicki funkcjonował do 1949 roku, a więc do daty połączenia się z Hufcem Harcerek powstałym w Chrzanowie w roku 1933 i kierowanym kolejno przez dh Marie Paleolog, hm. Genowefę Tomczyk i pwd Irenę Olkuską –Lasoń. W wyniku połączenia harcerstwa męskiego z żeńskim powstaje w naszym mieście Hufiec harcerski z komendantem hm. Stanisławem Bronickim . W latach 1950-1975 Hufiec Harcerski ma zasięg powiatowy skupiając środowiska harcerskie z Chrzanowa, Trzebini, Krzeszowic ,Libiąża, Chełmka, Byczyny, Alwerni i Babic. Komendantami Hufca Powiatowego byli kolejno :hm Jan Berny, phm. Kazimierz Kudaciak, hm. Stanisław Kieres, hm. Mieczysław Biesik i hm. Antoni Liszka. Stan liczbowy Hufca Powiatowego w roku 1975 to ok. 12,5 tys zuchów, harcerzy i instruktorów. W roku 1976 hufiec powiatowy w wyniku reorganizacji administracyjnej kraju zostaje podzielony na mniejsze hufce powstałe w poszczególnych miejscowościach powiatu chrzanowskiego. Hufiec Chrzanów ze stanem 3900 zuchów, harcerzy i instruktorów pod komendą hm. Antoniego Liszki z Chorągwi Krakowskiej trafia do Chorągwi Katowickiej. W latach 1978-1986 pracą komendy hufca kieruje hm. Wacław Chudzikiewicz , a przez następne 3 lata hm. Janusz Krupnik. Końcem 1989 roku funkcję Komendanta przejmuje hm. Marian Pałczyński pełniąc ją przez 18 lat. Następnymi Komendantami byli hm. Wojciech Marzec i hm. Michał Rzepka. Związek Harcerstwa Polskiego w Chrzanowie przez przeszło sto lat wychował wiele pokoleń młodzieży, dając im harcerskie ideały, które stały się później drogowskazem na całe życie ucząc zasad tolerancji, równości, braterstwa, szacunku i patriotyzmu.

15.75 MB RAM