Komenda Hufca ZHP Chrzanów,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie
oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie

serdecznie zapraszają na

Harcerskie Ferie 2019

ZAPRASZAMY: zuchy, harcerzy oraz dzieci niezrzeszone klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej

TERMIN:

  • 14.01 – 18.01.2019 r. w godz. 9:00 – 13:00 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie
  • 21.01-25.01.2019 r. w godz. 9:00 – 13:00 – Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie
KOSZT: 5 zł za dzień
PROPONUJEMY:
  • atrakcyjny program
  • zajęcia prowadzone przez kadrę naszego Hufca
  • zajęcia oparte o metodykę zuchową i harcerską
  • pląsy i zabawy
  • ciekawe zajęcia
  • wycieczki
  • nowe przyjaźnie i znajomości

ZGŁOSZENIA: Zgłoszeń należy dokonywać w lokalu Komendy Hufca ZHP Chrzanów lub w sekretariatach w/w szkół

Odpłatność: Odpłatności należy dokonywać  poprzez wpłatę na konto hufca nr: 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228
podając w tytule DSCZ – Imię i Nazwisko – Miejsce zimowiska (SP1 lub SP5)

Komendanci „Zimy w Mieście”:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie – dh Tadeusz Ogonowski

Szkoła Podstawowa nr 5 w Chrzanowie – dh. Dominika Brożek

zimowisko

11.5 MB RAM