nagl_komisja_historyczna

  hm. Janusz Krupnik – Przewodniczący 608032634
  hm. Jacek Kania – z-ca przewodniczącego 
  hm. Henryk Czerwonka – sekretarz 
  phm. Aneta Kobylecka – członek ds. promocji i wydawnictw 
  hm. Wacław Chudzikiewicz – członek ds. kontaktów z seniorami 
  pwd. Janusz Wolan – członek ds. archiwizacji zbiorów 
15.75 MB RAM