2 Szczep Środowiskowy Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Ptaki Ptakom”
Komendantka: phm. Aleksandra Nowak sam.

Teren Działania: Gmina Chrzanów

Związek Drużyn
Komendant: phm. Jarosław Zając HR

Teren Działania: Chrzanów, Libiąż

37 MB RAM