nagl_kwisw

  pwd. Mateusz Kubacki HO – Przewodniczacy
  hm. Wojciech Marzec HR  – Z-ca Przewodniczącego
  pwd. Kinga Bryśkiewicz HO  – Sekretarz
  phm. Jarosław Zając HR  – Członek
  pwd. Sławomir Lament  – Członek


Dokumentacja

Regulamin KWiSW – doc
Regulamin KWiSW – pdf
Karta Próby Wędrowniczej – doc
Karta Próby Wędrowniczej – pdf
Wymagania na stopień HO – doc
Wymagania na stopień HO – pdf
Karta Próby na HO – doc
Karta Próby na HO – pdf
Wniosek o otwarcie HO – doc
Wniosek o otwarcie HO – pdf
Wniosek o zamknięcie HO – doc
Wniosek o zamknięcie HO – pdf

15.75 MB RAM