nagl_ksi

Kontakt: ksi@chrzanow.zhp.pl

hm. Katarzyna Buła – Przewodniczacy
hm. Jacek Palka – Z-ca Przewodniczącego
phm. Marzenia Zygowska – Sekretarz
hm. Marian Pałczyński – Członek
hm. Sławomir Misiejuk – Członek

Dokumentacja Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Chrzanów:

Regulamin Komisji Stopni Intruktorskich Hufca ZHP Chrzanów – pdf

Wniosek o otwarcie próby

Karta Próby na stopień

Wniosek o zamknięcie próby

Wskazówki dla osób otwierających stopień instruktorski – pdf

37 MB RAM