Drogi rodzicu!
Ta zakładka powstała z myślą o Tobie! W najprostszy sposób odpowiemy na kilka pytań, które kierują do nas rodzice początkujących zuchów i harcerzy.

Co proponuje harcerstwo dla rozwoju dziecka?
Potrzeby dziecka zmieniają się wraz z jego rozwojem psychofizycznym. Instruktorzy harcerstwa wiedzą o tym doskonale, dlatego prowadząc gromadę zuchową lub drużynę harcerską, stosują odpowiednie działania dydaktyczne. Jednym z elementów harcerskiej metody wychowawczej jest nauka poprzez działanie. Dlatego na zbiórkach zuchowych dzieci poznają świat bawiąc się w coś lub kogoś, harcerze uczą się poprzez uczestnictwo w grach, harcerze starsi – realizację projektów, a wędrownicy dzięki służbie i pokonywaniu własnych słabości.

Czym różni się harcerstwo od innych zajęć dodatkowych?
Harcerstwo, to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Tutaj liczy się przede wszystkim chęć współpracy. Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to w dużo atrakcyjniejszy sposób.

Jak zapisać dziecko do harcerstwa?
Nic prostszego! Wspólnie wybierzcie interesującą Was jednostkę i… przyjdźcie na najbliższą zbiórkę! Poniżej prezentujemy dwie grafiki przedstawiające gromady i drużyny działające w naszym hufcu wraz z terminami i miejscem zbiórek.

Moje dziecko zostanie zuchem czy harcerzem?
Zuchy to dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zaczynają swoją przygodę z harcerstwem w gromadzie zuchowej. W drużynie harcerskiej wychowują się dzieci i młodzież od 10 do 15 lat.

Ile kosztuje harcerstwo?
W porównaniu do innych zajęć pozalekcyjnych, jest to jedna z najtańszych możliwości spędzania wolnego czasu. Składki członkowskie wynoszą zaledwie 10 złotych miesięcznie, co w przypadku zbiórek 4 razy w miesiącu i innych dodatkowych imprez w trakcie roku jest sumą niewielką.

W związku z opublikowaniem przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871) od dnia 24 października br. zastosowanie mają nowe ograniczenia liczebności, dotyczące bezpośredniej działalności harcerskiej – zgodnie z § 28 ust. 9 nowelizowanego rozporządzenia:

  1. ZBIÓRKI GROMAD I DRUŻYN – do 20 osób, jeżeli zbiórki odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie.
  2. ZBIÓRKI ZASTĘPÓW – do 20 osób, jeżeli zbiórki odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie.
  3. BIWAKI DRUŻYN – do 20 osób, jeżeli biwaki odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie.
  4. WYDARZENIA HUFCOWE, MIĘDZYHUFCOWE, CHORĄGWIANE I OGÓLNOPOLSKIE – do 20 osób, jeżeli odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje spotkanie;
  5. SPOTKANIA WŁADZ ZHP, ODPRAWY KOMENDANTÓW CHORĄGWI/HUFCÓW, SPOTKANIA ZESPOŁÓW GŁÓWNEJ KWATERY ZHP/CHORĄGWIANYCH/HUFCOWYCH – bez ograniczenia liczbowego, jeżeli odbywają się w celu omówienia spraw wynikających z zakresu pracy takiego zespołu – warunek konieczny – wydział/zespół musi być formalnie powołany (uchwała/decyzja właściwej władzy ZHP)
    i wtedy traktowane jest to jako spotkanie służbowe i zawodowe

13.25 MB RAM