phm. Agnieszka Ziarek – Szefowa HZKK
hm. Michał Rzepka  -Członek
  phm. Aleksandra Nowak  -Członek
  phm. Michał Kowalski -Członek
10 MB RAM