krh

Kontakt: rewizyjna@chrzanow.zhp.pl

phm. Adam Marcisz – Przewodniczacy
hm. Katarzyna Buła – Z-ca przewodniczacego
pwd. Agnieszka Toporek – Sekretarz
hm. Wojciech Marzec – Członek
pwd. Radosław Weżgowiec – Członek

 

krh

37.5 MB RAM