1921 – 31

TADEUSZ GDULA

1931 – 32

TADEUSZ SKRODZKI

1932 – 37

ZDZISŁAW KRAWCZYŃSKI

1938 – 45

hm. ZENON ZWARYCZ

1935 – 48

hm. GENOWEFA TOMCZYK ***

1945 – 46

phm. TADEUSZ KULA

1946 – 46

hm. TADEUSZ MITERA

1946 – 48

hm. STANISŁAW JELEŃ

1948 – 49

hm. STANISŁAW BRONICKI

1957 – 58

phm. KAZIMIERZ KUDACIAK

1958 – 63

hm. STANISŁAW KIERES

1963 – 73

hm. MIECZYSŁAW BIESIK

1973 – 78

hm. ANTONI LISZKA

1979 – 87

hm. WACŁAW CHUDZIKIEWICZ

1987 – 89

hm. JANUSZ KRUPNIK

1989 -2007

hm. MARIAN PAŁCZYŃSKI

2007 – 2015

hm. WOJCIECH MARZEC

2015 – 2018

hm. MICHAŁ RZEPKA

2018 – 2023

phm. JANUSZ SPYT

2023 – nadal

pwd. SŁAWOMIR LAMENT

*** – komendantka Hufca Harcerek

15.75 MB RAM