hm. Henryk Czerwonka – przewodniczący
  hm. Stefania Miarczyńska – wiceprzewodniczący
hm. Jacek Kania – sekretarz
13.5 MB RAM