hm. Henryk Czerwonka– przewodniczący
hm. Stefania Miarczyńska– zastępca
hm. Tadeusz Ogonowski– sekretarz
16 MB RAM