hm. Henryk Czerwonka – przewodniczący
  hm. Wacław Chudzikiewicz – wiceprzewodniczący
hm. Jacek Kania – sekretarz
11 MB RAM