nagl_komenda

 

  phm. Janusz Spyt  – Komendant Hufca
  pwd. Mateusz Kubacki  – z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
  pwd. Paweł Walesic – z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
  pwd. Kamil Koniuch – z-ca Komendanta Hufca ds. programu
  phm. Aleksandra Nowak – Skarbnik Hufca
  phm. Agnieszka Ziarek – członek komendy ds. kształcenia
  pwd. Kinga Bryśkiewicz – członek komendy ds. promocji i informacji
  pwd. Żaneta Wierzgoń – członek komendy ds. specjalności

 

 

11.5 MB RAM