nagl_komenda

 

  phm. Janusz Spyt  – Komendant Hufca
  pwd. Mateusz Kubacki  – z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych i pracy z kadrą
     
  pwd. Weronika Lisowska – z-ca Komendanta Hufca ds. programu
  phm. Aleksandra Nowak – Skarbnik Hufca
  pwd. Sławomir Lament – członek komendy ds. kształcenia
  pwd. Kinga Bryśkiewicz – członek komendy ds. promocji i wizerunku
  phm. Jarosław Zając – członek komendy ds. specjalności

 

13 MB RAM