nagl_komenda

 

phm. Janusz Spyt  – Komendant Hufca
pwd. Mateusz Kubacki  – z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
pwd. Paweł Walesic – z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
pwd. Kamil Koniuch – z-ca Komendanta Hufca ds. programu
phm. Aleksandra Nowak – Skarbnik Hufca
phm. Agnieszka Ziarek – członek komendy ds. kształcenia
pwd. Kinga Bryśkiewicz – członek komendy ds. promocji i informacji

 

 

9.75 MB RAM