HAL 2017

Na podstronie Harcerskiej Akcji Letniej 2017 pojawił się załącznik potrzebny do upoważnienia osoby trzeciej (osoby nie będącej opiekunem prawnym) do odbioru dziecka z terenu obozu.
W przypadku niedostarczenia dokumentu, dziecko nie zostanie wydane poza teren obozu osobom innym niż opiekunowie prawni.