Nieobecność Komendanta Hufca

Informuję, że w dniach 20.08 – 03.09 hm. Michał Rzepka będzie przebywał na urlopie. Osobą zastępującą będzie hm. Marian Pałczyński – z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych.