Zbiórka Wyborcza – 09.09.2017 r.

Osoby posiadające czynne prawo głosu bardzo proszę o sprawdzenie swoich e-maila, na które zostały wysłane materiały dot. Zbiórki Wyborczej, która odbędzie się 09 września 2017 r. o godz. 9:00 w Sali Odczytowej w MOKSiR-ze. Poniżej również załączam rozkaz Komendantki Chorągwi Śląskiej zwołujący naszą zbiórkę oraz regulamin i porządek obrad Zbiórki.

 

2017L17(1) porzadek_obrad_zbiorki regulamin_zbiorki