Wyjazd reprezentacji na Zlot ZHP

Informujemy, że wyjazd uczestników na ZLOT ZHP do Gdańska odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2018 r. z Libiąża parkingu przy ul. ks. Pieli (rejon kościoła św. Barbary). Zbiórka o godz. 21:00.

10 MB RAM