Zjazd Nadzwyczajny Hufca celem wyboru delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej

Druhny i Druhowie. Poniżej można znaleźć Uchwałę Komendy Hufca nr 62/KH/2018, która zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca na dzień 19.10.2018 r. godz. 17:30. Celem Zjazdu to ponowny wybór delegata na Zjazd Chorągwi Śląskiej po rezygnacji phm. Natalii Dulowskiej z członkostwa ZHP.

Uchwała zwołująca Zjazd

Rozkaz L.9/18

11.5 MB RAM