Dyżur w Komendzie Hufca

Informujemy, że w najbliższym tygodniu (1-7.10.2018 r.) dyżury będą pełnione w następujących dniach:
poniedziałek 15:30 – 17:30 – Skarbnik Hufca
wtorek 11:00 – 13:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
czwartek 16:00 – 17:15 – Komendant Hufca
piątek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

11.5 MB RAM