Dyżur w Komendzie Hufca

Informuje, że w najbliższym tygodniu dyżur w lokalu Komendy Hufca będzie pełniony w następujących dniach:
poniedziałek 11:00 – 12:30 – Komendant Hufca
poniedziałek 15:30 – 17:00 – Skarbnik Hufca
wtorek 9:30 – 11:30 – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
piątek 9:00 – 11:00 – Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych

11.75 MB RAM