ZHP Hufiec Chrzanów
(
władze statutowe w okresie od roku 1945 )

(Hufiec Harcerek do 9.XII.1945 r. obejmował :Chrzanów, Trzebinia,  Libiąż , Chełmek, Szczakowa, Krzeszowice, Jaworzno .Od 9.XII.1945r doIX.1948r.: Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, Chełmek, Szczakowa. Hufiec Harcerzy do wrzesieśnia 1948r. obejmował: Chrzanów, Libiąż, Babice, Chełmek, Alwernia. W roku 1957 dołączono Krzeszowice i Trzebinie. Poszczególne miejscowości tworzyły Podhufce. W roku 1968 w miejsce podhufców utworzone zostały Ośrodki: Chrzanów,Trzebinia-Siersza, Krzeszowice,Libiąż,Alwernia, Chełmek). W roku 1973 utworzone zostały dodatkowe ośrodki Gminne: Chrzanów Gmina, Trzebinia –Siersza Gmina, Krzeszowice Gmina, Babice, Byczyna-Jeleń, Myślachowice, Nowa  Góra, Rudawa, Tenczynek. W 1975r . następuje likwidacja Hufca Powiatowego. W latach 1982 -1998 do Hufca Chrzanów należą Babice. Od roku 2012 Libiąż)

 

 

1945r. -Tymczasowa Komenda Hufca Harcerzy ZHP  (styczeń-maj 1945r.)

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Komendant phm Zwarycz Zenon
Członkowie Komendy Hufca: Lubasz Paweł
Rabiniak Marian
Daniłło Emil
Kula Tadeusz

 

 

1945r. -Komenda Hufca  Harcerzy ZHP (18.maj 1945r.)

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant Kula Tadeusz
Z-ca Kom ds. harcerskich Lubasz Paweł
Z-ca Kom ds.zuchowych Czuda Marian
Sekretarz Olszowski Mieczysław
Gospodarz Jachta Zdzisław
Skarbnik Szarota Zygmunt
Dziennikarz Hebda Stefan

 

 

1945r.- Komenda Hufca Harcerek ZHP

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Komendant phm Tomczyk Genowefa
Członkowie Komendy Hufca: Hebda Stanisława
Front Wanda
Smółka Janina
Bosiak Wanda

 

 

1946r.- Komenda Hufca  Harcerzy ZHP (marzec 1946 r)

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant  hm MiteraTadeusz
Z-ca Kom. ds. progr. Krawczyński Zdzisław
 I Z-ca Kom .ds.zuchowych Daniłło Emil
II Z-ca  Kom.ds.harcerskich phm Lubasz Paweł
Gospodarz Kamiński Zygmunt
Skarbnik Szarota Zygmunt
Sekretarz Olszowski Mieczysław
HKS Kula Tadeusz
Ref.szkoleniowy Druciak Władysław

 

 

1947r.- Komenda Hufca Harcerzy ZHP (marzec 1947r.)

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant phm Jeleń Stanisław
Członkowie Komendy Hufca: Kieres Stanisław
Bronicki Stanisław
phm Lubasz Paweł
Kudaciak Kazimierz
Biesik Mieczysław
Olszowski Mieczysław

 

 

1948r.-Komenda Hufca  ZHP Chrzanów(Połączenie hufca żeńskiego z męskimwrzesień 1948r.)

                Funkcja     Nazwisko  i imię
Komendant Bronicki Stanisław
I Z-ca Kom.d/s harcerzy Kieres Stanisław
II Z-ca Kom.d/s harcerek Olkuska Irena
Członkowie Komendy Hufca: Front Wanda
Kudaciak Kazimierz
Biesik Mieczysław
Olszowski Mieczysław

 

 

1950r.- Komenda Powiatowa Organizacja Harcerska ZMP

Wilczyński Stanisław
Kosowski Mieczysław
Langwerska Halina

 

 

1956r.-Komenda Powiatowa OHPL(sierpień – grudzień 1956r.)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant Niemiec  Piotr

 

 

1956r.- Komenda Hufca (ZHP ,OHPL)(grudzień-luty 1957r.)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant Kudaciak Kazimierz  ZHP
Z-ca Kom. Niemiec Piotr OHPL
Ref.Drużyn Lubasz Paweł ZHP
Kwatermistrz Świeca Czesław OHPL
Namiestnik Michalik Andrzej ZHP
HAL Hebda Stefan ZHP
Ref.Obozów Taborski Alojzy OHPL
Ref.Kształcenia Strzeszewski Kazimierz OHPL
Członkowie: Olkuska-Lasoń Irena ZHP
Bronicki Stanisław ZHP

 

 

1957r.-Komenda Hufca ZHP (20 luty 1957r.)

                Funkcja          Nazwisko  i imię
Komendant Kudaciak Kazimierz 
Z-ca Kom. hm Śmiałek Władysław
Z-ca Kom. phm Wróbel Edward
Kwatermistrz Świeca Czesław
Namiestnik Michalik Andrzej
Sekretarz Niemiec Piotr
Ref.Obozów Taborski Alojzy
Ref.Harcerski phm Strzeszewski Kazimierz
Podhufcowy Chrzanów phm Kieres Stanisław
Podhufcowy Trzebinia Dedak Andrzej
Podhufcowy Krzeszowice phm Petek Leopold

 

 

1958 r.- Komenda Hufca ZHP (20 październik 1958r.)

                Funkcja     Nazwisko  i imię
Komendant phm Kieres Stanisław
Z-ca Kom. hm Mitera Stanisław
Z-ca Kom. phm Wróbel Edward
Kwatermistrz pwd Świeca Czesław
Namiestnik zuchowy Michalik Andrzej
Ref.drużyn miejskich phm Lubasz Paweł
Ref.drużyn wiejskich pwd Strycharska Kazimiera
Ref.starszoharcerski phm Wróblewski Ryszard
Ref.specjalności phm Rusek Stanisław
Sekretarz Palka Janina
Podhufcowy Chrzanów wakat
Podhufcowy Trzebinia phm Goździcki Adam
Podhufcowy Krzeszowice phm Petek Leopold

 

 

1961 r. -Komenda Hufca ZHP

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant hm Kieres Stanisław
Z-ca Kom.d/s org. phm Mandecki Stanisław
Z-ca Kom.d/s progr. phm Rusek Stanisław
Z-ca Kom.d/s tech. hm Wróbel Edward
Kwatermistrz pwd Hanek Ludwik
Namiestnik zuchowy pwd Kieres Karol
Ref.obozów phm Michalik Andrzej
Ref.drużyn młodszoharcerskich pwd Damasiewicz Alina
Ref.drużyn starszoharcerskich phm Puc Kazimierz
Ref.kształcenia hm Wróbel Edward
Ref.imprez i sportu phm Bronicki Stanisław
Sekretarz pwd Zlec Krzysztof
HSI pwd Daca Barbara

 

 

1963 r.-Komenda Hufca ZHP (1styczeń 1963r.Zmiana Komendanta)

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant phm Biesik Mieczysław
Z-ca Kom.d/s org. hm Mandecki Stanisław
Z-ca Kom.d/s progr. hm Michalik Andrzej
Sekretarz pwd Wind Marian
Kwatermistrz pwd Hanek Ludwik
Namiestnik zuchowy pwd Kieres Karol
Ref.sportu i rozrywki hm Bronicki Stanisław
Ref.kształcenia kadry hm Rusek Stanisław
Ref.harcerski hm Puc Kazimierz

 

 

1965 r.-Komenda Hufca ZHP (1965 r. I Konferencja Spraw.-Wyborcza)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hm Biesik Mieczysław
Z-ca Kom. hm Michalik Andrzej
Z-ca Kom. hm  Bronicki Stanisław
Członkowie Komendy Hufca: hm Warzecha Lucyna
pwd Biesik Maria
pwd Hanek Ludwik
phm Wind Marian
phm Wróblewski Ryszard

 

 

 

 

 

 

 

1967 r.-Komenda Hufca ZHP (1967 r. II Konferencja Spraw.-Wyborcza)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hm Biesik Mieczysław
Z-ca Kom. hm Michalik Andrzej
Z-ca Kom. hm  Bronicki Stanisław
Członkowie Komendy Hufca: hm Warzecha Lucyna
pwd Biesik Maria
pwd Hanek Ludwik
phm Wróblewski Ryszard

 

 

 

 

 

 

 

1969 r.-Komenda Hufca ZHP (9 marzec1969r. III Konferencja Spraw.-Wyborcza)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hm Biesik Mieczysław
Z-ca Kom.d/s progr. hm  Rusek Stanisław
Z-ca Kom.d/s org. hm  Bronicki Stanisław
Członkowie Komendy Hufca: hm Mazur Franciszek
hm Wróblewski Ryszard
phm Idec Leszek

 

 

 

 

 

 

1971 r. -Komenda Hufca ZHP(14 marzec 1971r. IV Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hm Biesik Mieczysław     do 1.09.1973r
hm Liszka Antoni            od 1.09.1973r
Z-ca Kom.d/s progr. hm Rusek Stanisław
Z-ca Kom.d/s org. hm Bronicki Stanisław
Członkowie Komendy Hufca: hm Firek Lucjan
hm Idec Leszek
hm Kurek Jadwiga
hm Puc Kazimierz
hm Stolarz Bogusław        od 26.04.1973r.
hm Stolarz Leszek             od 26.04.1973r.

 

 

 

 

 

 

 

Rada Hufca: hm Alibożek Franciszek, hm Biesik Maria, phm Bisaga Genowefa, hm Biesik Mieczysław, hm Bronicki Stanisław, phm Goryl Janina, hm Głownia Anna, hm Firek Lucjan, hm Idec Leszek, hm Jastrzębski Zbigniew, hm Kapcia Adam, hm Kurek Jadwiga, phm Liszka Antoni, hm Mazur Franciszek, hm Puc Kazimierz, hm Rusek Stanisław, phm Ryś Tadeusz, pwd Skupień Barbara, phm Ślusarczyk Leonarda, dhn Wątor Sabina, hm Wróblewska Aleksandra

1971 r.- Komisja Rewizyjna

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Motyka Jerzy
Z-ca Przew. hm Jakoubek Czesław
Sekretarz hm Trzcionkowski Marian
Członkowie: phm Kowalski Zygmunt
pwd Jekiel Erich

 

 

1973r.- Komenda Hufca ZHP (11 listopad 1973r. V Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja         Nazwisko  i imię
Komendant hm Liszka Antoni
Z-ca Kom.d/s org. phm  Stolarz Leszek          do30.07.1975r.
hm Kapcia Adam               od 30.07.1975r.
Z-ca Kom.d/s progr. phm  Mąsior Andrzej         do  6.02.1974r.
hm PL Rusek Stanisław     od  1.09.1974r.
hm Palka Andrzej              od 30.07.1975r.
Członkowie Komendy Hufca: hm Mazur Franciszek
phm Bieniek Władysław   od 30.07.1975r.
hm Kapcia Adam               do 30.07.1975r.
phm Skrzyszewska Barbara
pwd Rusek Wiesława
phm Myrlak Lucjan           do 30.07.1975r.

phm Olszewska Wiesława od 30.07.1975r.

phm Palka Urszula             do  6.02.1974r.
phm Tylutki Leszek           od  6.02.1974r.
hm PL Rusek Stanisław     do  1.09.1974r.
phm Urbański Marian        od  6.02.1974r.

Rada Hufca: hm Firek Lucjan, hm Grela Michalina, pwd Jarach Waldemar, hm Kapcia Adam, hm Kamiński Adam, pwd Królczyk Maria, phm Lepucki Juliusz, hm Lewicka Jadwiga, hm Liszka Antoni, phm Mąsior Andrzej, hm Mazur Franciszek, phm Myrlak Lucjan, hm Kur Bronisław, phm Piekarz Andrzej, phm Palka Urszula, hm Podraza Wojciech, hm PL Puc Kazimierz, hm PL Rusek Stanisław, hm Rejdych Katarzyna, phm Stolarz Leszek, phm Skupień Barbara, phm Skrzyszewska Barbara, hm PL Wróblewska Aleksandra.

1973 r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Bronicki Stanisław
Z-ca Przew. hm PL Kieres Stanisław
Sekretarz hm Trzcionkowski Marian
Członkowie : phm Jekiel Erich
pwd Czosnek Stanisław

 

 

1975r.- Komenda Hufca ZHP (16 listopad 1975r. VI Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja             Nazwisko  i imię
Komendant hm Liszka Antoni
Z-ca Kom. hm Kapcia Adam
Z-ca Kom. hm PL Rusek Stanisław
Z-ca Kom. hm Łoś Jacek
Członkowie Komendy Hufca: hm Chudzikiewicz Wacław
hm Głownia Anna
phm Bieniek Władysław

Rada Hufca:pwd Arkid Jan, phm Bieniek Władysław, hm Chudzikiewicz Wacław, pwd Czarnecki Andrzej, pwd Damm Małgorzata, hm Głownia Anna, pwd Krupa Wiesław, hm Kapcia Adam, hm Kur Bronisław, hm Liszka Antoni, hm Łoś Jacek, pwd Ostrowska Ilona, phm Pochylska Teresa, hm PL Puc Kazimierz, pwd Przybyło Barbara, hmPL Rusek Stanisław, pwd Szopa Bożena, phm Stępień Stanisław, pwd Wartalska Bogumiła

1975 r. Komisja Rewizyjna

          Funkcja                  Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Bronicki Stanisław                 do 23.01.1978r.
hm PL Rusek Stanisław                     od 23.01.1978r.
Z-ca Przew. phm Kucharz Antoni                             do 23.01.1978r.
hm  Lepucki Juliusz                              od 23.01.1978r.
Sekretarz phm Tylutki Leszek                              do 23.01.1978r
hm Kapcia Krystyna                             od 23.01.1978r.
Członkowie: hm Kapcia Krystyna                             do 23.01.1978r
.hm Trzcionkowski Marian                   do 23.01.1978r.
phm Chodyński Waldemar  od 23.01.1978r. do 20.05.80r.
phm Bieniek Władysław                       od 23.01.1978r.
phm Przybyło Tadeusz                         od 23.01.1978r.

 

 

1978r. Komenda Hufca ZHP (23 styczeń 1978r. Zmiana Komendanta)

                Funkcja              Nazwisko  i imię
Komendant hm  Chudzikiewicz Wacław
Z-ca Kom.d/s progr. hm Kapcia Adam                       do 20.05.1980r.
hm Chodyński Waldemar          od 20.05.1980r.
Z-ca Kom.d/s org. phm Kucharz Antoni                  do   1.03.1978r.
pwd Kur Zbigniew   od 1.03.1978r.do28.02.1979r.
pwd Śliwa Janusz                       od 28.02.1979r.
Członkowie Komendy Hufca: hm Głownia Anna                      do 28.02.1979r.
hm PL Łoś Jacek
pwd Kur Zbigniew                     do 28.02.1979r.
hm Kur Bronisław                      od 28.02.1979r.

 

 

1980r.-Komenda Hufca ZHP(12 październik 1980r.VII Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja                 Nazwisko  i imię
Komendant hm  Chudzikiewicz Wacław
Z-ca Kom.d/s progr. hm Chodyński Waldemar          do10.12.1981r.
Z-ca Kom.d/s org. phm Śliwa Janusz                      do  8.01.1981r.
Członkowie Komendy Hufca: hm PL Kur Bronisław
phm Marcisz Adam
hm Pałczyński Marian               od 20.03.1981r.

Rada Hufca: dh Bażela Paweł, hm Chodyński Waldemar, hm Chudzikiewicz Wacław, org Cupiał Lucjan, pwd Dereszowska Zofia, dhn Kawa Bożena, pwd Konisz Maria, org Kopeć Andrzej, pwd Krupnik Janusz, hm PL Kur Bronisław, dhn Kurnik Grażyna, hm Lepucka Danuta, hm Liszka Antoni, org Maj Dorota, phm Mamica Urszula, phm Marcisz Adam, hm Miarczyńska Stefania, dhn Popardowska Bożena, hm Przybyło Barbara, pwd Seremak Piotr, hm Szopa Bożena, phm Śliwa Janusz, hm Wyzina Wojciech.

1980r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Rusek Stanisław
Z-ca Przew. hm PL Bronicki Stanisław
Sekretarz phm Pytlik Edward
Członkowie : hm Lepucki Juliusz
pwd Pawelczyk Mirosław

 

 

1982r.-Komenda Hufca ZHP (22 grudzień 1982r.VIII Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Komendant hm  Chudzikiewicz Wacław
Z-ca Kom.d/s progr. hm Lepucki Juliusz
Z-ca Kom.d/s org. phm Seremak Piotr
Członkowie Komendy Hufca: hm PL Kur Bronisław
phm Kaszuba Stanisław

Rada Hufca:org  Baliś Michał, dh Czarnecki Stanisław, pwd Czerwonka Henryk, dh Czudowski Krzysztof, hm Chudzikiewicz Wacław, phm Dereszowska Zofia, org Domagała Krzysztof, dhn Jabłońska Teresa, phm Jasińska Teresa, phm Kaszuba Stanisław, phm Krupnik Janusz, hmPL Kur Bronisław, hm Lepucka Danuta, hm Lepucki Juliusz, dh Łakomy Bogdan, phm Marcisz Adam, hm Miarczyńska Stefania, dh Obetkoł Grzegorz, dhn Ozga Ewa, hm Pałczyński Marian, phm Seremak Piotr, hm Szopa Bożena, pwd Trela Beata

1982r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja         Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Rusek Stanisław
Z-ca Przew. hm PL Bronicki Stanisław
Sekretarz pwd Kania Jacek
Członkowie : pwd Popardowska Bożena
pwd Palka Andrzej

 

1982r. Komisja Instruktorska

          Funkcja            Nazwisko  i imię
Przewodniczący pwd Misiejuk Sławomir
Z-ca Przew. pwd Zajkowska Dorota
Sekretarz pwd Śliwa Olga
Członkowie : pwd Jasińska Marta
pwd Bromboszcz Aleksander

 

 

1984r. Komenda Hufca ZHP (22 listopad 1984r. IX Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja           Nazwisko  i imię
Komendant hm  Chudzikiewicz Wacław
Z-ca Kom.d/s progr. phm Zajkowska Dorota  do 25.11.1985r.
Z-ca Kom.d/s org. pwd Wójcik Wojciech
Członkowie Komendy Hufca: phm  Krupnik Janusz
phm Kaszuba Stanisław

Rada Hufca: hm Bereza Józef, hm Chudzikiewicz Wacław, pwd Czarnecki Stanisław, phm Czerwonka Henryk, pwd Czudowski Krzysztof, phm Dereszowska Zofia, pwd Domagała Krzysztof, pwd Harzowski Artur, phm Kaszuba Stanisław, phm Korzeniowski Andrzej, phm Krupnik Janusz, hm Lepucka Danuta, pwd Palka Jacek, hm Pałczyński Marian, pwd Pawlicka Mariola, hm Szopa Bożena, dhn Tarko Katarzyna, pwd Trela Beata, dhn Wójcik Beata, pwd Wolan Janusz, phm Zajkowska Dorota

1984r. Komisja Rewizyjna

            Funkcja             Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Rusek Stanisław          do 22.01.1986r.
hm PL Bronicki Stanisław     od 22.01. 1986r.
Z-ca Przew. hm PL Bronicki Stanisław        do 22.01.1986r.
Sekretarz pwd Bartos Danuta
Członkowie : hm PL Kur Bronisław
hm Bieniek Władysław

 

1984 r. Komisja Instruktorska

           Funkcja             Nazwisko  i imię
Przewodniczący phm Śliwa Janusz                    do 26.09.1987r.
hm Lepucki Juliusz                 od 26.09.1987r.
Z-ca Przew. pwd Król Tadeusz                     do 26.09.1987r.
phm Kania Jacek                       od 26.09.1987r.
Sekretarz pwd Maj Monika
Członkowie: pwd Śliwa Olga                         od 26.09.1987r
pwd Biśta Ryszard
pwd Dubińska Marzena             do 26.09.1987r.

 

 

1987r.- Komenda Hufca ZHP (21 maj 1987r. Zmiana Komendanta)

                Funkcja                  Nazwisko  i imię
Komendant phm Krupnik Janusz
Z-ca Kom.d/s progr. hm Kapcia Adam                           od 15.10.1987r.
Z-ca Kom.d/s org. phmWójcik Wojciech                    do 15.10.1987r.
phm Liszka Małgorzata                 od 15.10.1987r.
Członkowie Komendy Hufca: hm PL Chudzikiewicz Wacław     do 15.10.1987r.
phm Wojcik Wojciech                   od 15.10.1987r.
phm Kaszuba Stanisław                 do 15.10.1987r.

 

 

1988r.-Komenda Hufca ZHP  (18 listopad 1988r.X Konferencja Spraw.-Wyb.)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hm Krupnik Janusz
Z-ca Kom.d/s progr. hm Kapcia Adam
Z-ca Kom.d/s org. phm Liszka Małgorzata
Członkowie Komendy Hufca: hm Pałczyński Marian
pwd Kania Małgorzata


Rada hufca:
pwd Braś Katarzyna, phm Czudowski Krzysztof, dh Dańkow Maciej, phm Dereszowska Zofia, dhn Fudała Marzena, pwd Gibas Jolanta, phm Głownia Marek, phm Harzowski Artur, phm Kania Jacek, pwd Kania Małgorzata, hm Kapcia Adam, hm Krupnik Janusz, hm PL Lepucka Danuta, phm Liszka Małgorzata, pwd Litwiński Arkadiusz, hm Miarczyńska Stefania, hm Pałczyński Marian, phm Śliwa Olga, pwd Wójcik Błażej

1988r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja         Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Bronicki Stanisław
Z-ca Przew. hm PL Kur Bronisław
Sekretarz phm Palka Jacek        do 27.11.1989r.
Członkowie : hm  Bieniek Władysław
hm Bereza Józef

1988 r. Komisja Instruktorska

            Funkcja           Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Lepucki Juliusz
Z-ca Przew. pwd Janik Andrzej
Sekretarz phm Bromboszcz Mariola
Członkowie : phm Czerwonka Henryk
pwd Czerwonka Wiesław

 

 

1989r. -Komenda Hufca ZHP (27 listopad 1989r. Zmiana Komendanta)

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Komendant hmPL Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s progr. hmPL  Kapcia Adam
Z-ca Kom.d/s org. phm Palka Jacek
Członkowie Komendy Hufca: pwd Kania Małgorzata
hmPL Miarczyńska Stefania  od 17.10.1990r.
pwd Fudała Małgorzata          do17.10.1990r.

 

 

1991r. – Komenda Hufca ZHP (1 marzec 1991r.I Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hmPL Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s org.-progr.. phm Kania Jacek
Z-ca Kom.d/s finansowych hmPL Koszelów Otylia
Członkowie Komendy Hufca: hmPL Miarczyńska Stefania
pwd Kania Małgorzata

 

1991r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja         Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm PL Kapcia Adam
Z-ca Przew. hm Bieniek Władysław
Sekretarz Pwd Zając Jarosław
Członkowie : hmPL  Bereza Józef
phm  Palka Jacek

 

1991r. Sąd harcerski

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Wyzina Wojciech
Z-ca Przew. hmPL Lepucki Juliusz
Sekretarz hmPL Kur Bronisław

 

 

1992r- Komenda Hufca ZHP (23 październik 1992r. II Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja     Nazwisko  i imię
Komendant hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s org. pwd Zając Jarosław
Z-ca Kom.d/s finans. hm Koszelów Otylia
Członkowie Komendy Hufca: hm Miarczyńska Stefania
hm Michalik Andrzej

 

1992r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja     Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Kapcia Adam
Z-ca Przew. hm Bieniek Władysław
Sekretarz phm Wójcik Wojciech
Członkowie : hm  Bereza Józef
phm  Palka Jacek

 

1992r.Sąd Harcerski – (nie powołano)

 

1993r.- Komenda Hufca ZHP(27 grudzień 1993r.III Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Komendant hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s progr. hm Michalik Andrzej
Z-ca Kom.d/s org. pwd Zając Jarosław
Członkowie Komendy Hufca: hm Miarczyńska Stefania
hm Koszelów Otylia

 

1993r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Kapcia Adam
Z-ca Przew. hm Krupnik Janusz
Sekretarz Pwd Wójcik Zbigniew

 

1993r. Sąd harcerski- (nie powołano)

 

1995r.- Komenda Hufca ZHP(27 październik1995r.IV Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s progr. phm Bromboszcz Mariola
Z-ca Kom.d/s org. pwd Dańkow Maciej
Członkowie Komendy Hufca: hm Koszelów Otylia
phm Misiejuk Sławomir

 

1995r.Komisja Rewizyjna

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Rusek Stanisław
Z-ca Przew. phm Wójcik Wojciech
Sekretarz phm,Bromboszcz Aleksander
Członkowie: phm Zając Jarosław
pwd Kowal Marcin

 

1995r. Sąd Harcerski

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Palka Jacek
Z-ca Przew. hm Krupnik Janusz
Sekretarz hm Czerwonka Henryk

 

 

1997r.- Komenda Hufca ZHP (10 październik 1997r.V Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Komendant hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s org. phm Marcisz Adam
Członkowie komendy Hufca: hm Koszelów Otylia
pwd Fik Małgorzata
phm Godoń Wojciech

 

1997r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Palka Jacek 
Z-ca Przew. phm Wójcik Wojciech
Sekretarz pwd Marzec Wojciech
Członkowie : hm  Rusek Stanisław
phm Misiejuk Sławomir

 

1997r.Sąd Harcerski- (nie powołano)

 

 

1999r.- Komenda Hufca ZHP (8 październik 1999r.VI Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Komendant hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s org. phm Marcisz Adam
Z-ca Kom.d/s prog. pwd Toporek Agnieszka
Członkowie Komendy Hufca: hm Koszelów Otylia
hm Miarczyńska Stefania

 

1999 r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Palka Jacek 
Z-ca Przew. phm Wójcik Wojciech
Sekretarz pwd Marzec Wojciech
Członkowie : phm  Zając Jarosław
phm Misiejuk Sławomir

 

1999r. Sąd harcerski

                Funkcja     Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Rusek Stanisław
Z-ca Przew. hm Bieniek Władysław
Sekretarz hm Kapcia Adam

 

 

2003r.- Komenda Hufca ZHP (24 październik 2003r.VII Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja Nazwisko  i imię
Komendant hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s org. Phm TurekDorota
Z-ca Kom.d/s prog. pwd Rzepka Michał
Członkowie Komendy Hufca: hm Koszelów Otylia
hm Miarczyńska Stefania

 

2003 r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Palka Jacek 
Z-ca Przew. phm Marzec Wojciech
Sekretarz pwd Kwiatkowski Sylwester
Członkowie : phm  Wójcik Wojciech
hm Misiejuk Sławomir

 

2003r. Sąd harcerski

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Rusek Stanisław
Z-ca Przew. hm Kapcia Adam
Sekretarz hm Bieniek Władysław

 

 

2007r.-Komenda Hufca ZHP (12 październik 2007r. VIII Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja         Nazwisko  i imię
Komendant phm Marzec Wojciech
Z-ca Kom.d/s org. hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s prog. phm Spyt Janusz
Skarbnik hm Koszelów Otylia
Członkowie Komendy Hufca: pwd Kwiatkowski  Dariusz
pwd Sitko Karolina     do 31.08.2010r.
pwd Siwek Katarzyna
pwd Sitko Katarzyna  od 31.08.2010r.

 

2007 r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja          Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Palka Jacek 
Z-ca Przew. hm Kulawik Krzysztof
Sekretarz pwd Sikora Karolina
Członkowie : phm  Marcisz Adam
pwd Kwiatkowski Sylwester

 

2007r. Sąd harcerski

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Bieniek Władysław
Z-ca Przew. hm Chudzikiewicz Wacław
Sekretarz hm Krupnik Janusz

 

 

2011r.-Komenda Hufca ZHP (22 październik 2011r. IX Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja          Nazwisko  i imię
Komendant hm Marzec Wojciech
Z-ca Kom.d/s org. hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s kształcenia hm Rzepka Michał                do 28.01.2015r.
hm Michalak Elżbieta           od   7.03.2015r.
Skarbnik hm Koszelów Otylia
Członkowie Komendy Hufca: pwd Rzepka Natalia              do 28.01.2015r.
pwd Gondek Anna                do 28.01.2015r.
pwd Słowik Piotr                  do 27.03.2013r.
phm Zając Jarosław              od 27.03.2013r.
phm Kwiatkowski Dariusz   od   7.03.2015r.
pwd Weżgowiec Radosław  od   7.03.2015r.

 

2011r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja        Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Bieniek Władysław
Z-ca Przew. phm Marcisz Adam
Sekretarz phm Kostrzewińska Olga
Członkowie : phm Siwek Katarzyna
pwd Kubacki Mateusz

 

2011r. Sąd harcerski

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Przewodniczący hm Chudzikiewicz Wacław
Z-ca Przew. hm Miarczyńska Stefania
Sekretarz hm Krupnik Janusz

 

 

2015r.-Komenda Hufca ZHP  (21 listopad 2015r. X Zjazd Spraw.-Wyb. Hufca)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant hm Rzepka Michał
Z-ca Kom.d/s org. hm Pałczyński Marian
Z-ca Kom.d/s kształcenia pwd Kubacki Mateusz
Skarbnik hm Michalak Elżbieta
Członek d/s progr. phm Zygowska Marzena
Członek d/s specjalności phm Zając Jarosław
Członek ds. promocji i wizerunku pwd Walesic Paweł

 

2015r. Komisja Rewizyjna

                Funkcja      Nazwisko  i imię
Przewodniczący phm Marcisz Adam
Z-ca Przew. phm  Buła Katarzyna
Sekretarz pwd  Toporek Agnieszka
Członkowie : hm  Marzec Wojciech
pwd Weżgowiec Radosław

 

2015r. Sąd harcerski( nie powołano)

 

2018r.-Komenda Hufca ZHP  (24 listopad 2018r. X Zjazd Nadzwyczajny Hufca celem wyboru Komendanta oraz Komendy Hufca)

                Funkcja       Nazwisko  i imię
Komendant phm Spyt Janusz
Z-ca Kom.d/s org. pwd Kubacki Mateusz
Z-ca Kom.d/s pracy z kadrą pwd Walesic Paweł
Z-ca Kom.d/s programu pwd Koniuch Kamil
Skarbnik phm Nowak Aleksandra
Członek d/s kształcenia phm Ziarek Agnieszka
Członek d/s finansów hm Michalak Elżbieta
Członek ds. promocji i wizerunku pwd Bryśkiewicz Kinga