Dzień Myśli Braterskiej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie news_hufiec.png

W imieniu Komendy Hufca i Zespołu programowego zapraszamy wszystkie jednostki, instruktorów i seniorów na jednodniowe obchody Dnia Myśli Braterskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie.  Impreza odbędzie się dnia 22 lutego, koszt 15 zł od uczestnika (w tym obiad, buton, materiały programowe i ubezpieczenie), od godz. 9:00 do 17:00. Zgłoszenia wraz z pełna lista osób oraz odpłatnością przyjmujemy najpoźniej do 19 lutego (tj. środa). Zgłoszenia z lista osób należy wysłać na maila – weronika.lisowska@zhp.net.pl. Odpłatność przelewem na konto hufca, w tytule DMB – NAZWA JEDNOSTKI, LICZBA OSÓB. Podczas DMB odbędą się również zajęcia dla instruktorów od godziny 14:00 oraz uroczysty apel o godzinie 16:30. Podczas apelu ogłoszone zostaną wyniki już II edycji Hufcowego Plebiscytu „Pociąg do Harcerstwa” 2020.

11.25 MB RAM