Służba w czasie kwarantanny

Komendant Hufca prosi pełnoletnich harcerzy, wędrowników i instruktorów o zgłaszanie się do pełnienia służby z ludźmi zdrowymi (bez udziału dzieci). Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do komendanta hufca do dnia dzisiejszego godziny 17:00.

15.75 MB RAM