Spotkanie przedzjazdowe

Wszystkich chętnych instruktorów oraz funkcyjnych zapraszamy na spotkanie przedzjazdowe, które odbędzie się dnia 6 listopada, o godz. 11 w harcówce Hufca. Prosimy aby chętne osoby potwierdziły obecność telefonicznie u druha Komendanta, celem weryfikacji czy harcówka hufca nas pomieści. Jednocześnie informujemy ze zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Chrzanów odbędzie się dnia 27 listopada (sobota). Więcej szczegółów w kolejnych tygodniach.” Czuwaj!

15.75 MB RAM