Zjazd sprawozdawczy

Czuwaj! W dniu 27 listopada od godziny 10:30 w sali odczytowej (MOKSiR) odbędzie się zjazd sprawozdawczy Hufca ZHP Chrzanów. Zapraszamy wszystkich seniorów, instruktorów oraz funkcyjnych naszego Hufca. W razie ewentualnych propozycji uchwał, prosimy aby były już wcześniej przygotowane i wypisane w proponowanej do przegłosowania formie.

13.25 MB RAM