Płatność za obóz:

Płatności za obóz można dokonać w całości lub w trzech ratach.

UWAGA: Bardzo prosimy o prawidłowe tytuły przelewów – jeżeli tytuł będzie błędny będą Państwo musieli napisać pismo o przeksięgowanie i osobiście dostarczyć je do Hufca.

Informujemy także, że niedotrzymanie terminów płatności będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy uczestników i zwolnieniem miejsca dla osób z listy rezerwowej.

Numer Konta: 81 1240 4230 1111 0010 6646 9228

Tytuł przelewu:

*członek Hufca (zapisany do gromady lub drużyny, opłacający składki):
Nazwisko i Imię Dziecka – nazwa gromady/drużyny do której należy dziecko – turnus I – całość/rata X

Przykład: Nowak Aleksandra – 21 GZ „Misie Patysie” – turnus I – rata II

*dziecko spoza Hufca (nieuczęszczające do żadnej gromady lub drużyny, niepłacący składek):
Nazwisko i Imię Dziecka – niezrzeszona/y – turnus I – całość/ rata X

Przykład: Nowak Aleksandra – niezrzeszona – turnus I – całość

TURNUS I

PŁATNOŚĆ W CAŁOŚCI:

Kwota 2100,00 dla zuchów/harcerzy z opłaconymi składkami.
Kwota 2300,00 dla osób niezrzeszonych

Termin: 15.05.2024

PŁATNOŚĆ W RATACH

UWAGA: Bardzo prosimy o niezmienianie wysokości ani ilości rat.

ZUCHY/HARCERZE:
I rata – 700,00 zł do 25.04.2024
II rata – 700,00 zł do 15.05.2024
III rata – 700,00 zł do 15.06.2024

NIEZRZESZENI
I rata – 900,00 zł do 25.04.2024
II rata – 700,00 zł do 15.05.2024
III rata – 700,00 zł do 15.06.2024

Zapraszamy również do obserwowania strony Facebook’owej hufca: https://www.facebook.com/hufiecchrzanow

oraz zakładki HAL 2024 na stronie internetowej hufca:
https://www.chrzanow.zhp.pl/harcerska-akcja-letnia/

15.75 MB RAM